CO2-inventarissen 2015 staan online

  • 3 juli 2017

De gemeentelijke CO2-inventarissen 2015 in het kader van het Burgemeestersconvenant werden eind juni 2017 door het Departement Omgeving online geplaatst op www.burgemeestersconvenant.be. Dit is de vijfde maal op rij dat er een jaarlijkse inventaris wordt gepubliceerd voor alle steden en gemeenten.

De inventarissen 2011-2014 werden ook geactualiseerd wegens methodologische wijzigingen. Vergeet dus niet om ook met deze gewijzigde versies te werken! Een overzicht van deze aanpassingen kan terug gevonden worden in het rekenblad “versiebeheer” van de gemeentelijke nulmetingen.