Conferentie Adaptatie aan klimaatverandering in België

  • 31 oktober 2017

Conferentie : Adaptatie aan de klimaatverandering : stand van zaken in België

 

Brussel, donderdag 23 november 2017

Wat zijn de uitdagingen waaraan België het hoofd zal moeten bieden, door toedoen van de klimaatverandering?

De conferentie heeft tot doel de actoren uit die verschillende sectoren te informeren en te sensibiliseren over de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en over de initiatieven die worden genomen – zowel door België als op Europees niveau - om onze maatschappij aan te passen aan de toekomstige veranderingen. Bij deze gelegenheid zullen we u ook de nieuwe Belgische klimaatscenario’s voorstellen die in 2017 werden uitgewerkt door een consortium van onderzoekers.

De conferentie zal het startsein vormen voor een reeks rondetafelgesprekken, gericht op sleutelsectoren voor adaptatie aan de klimaatverandering.

Meer informatie en het volledige programma vindt u hier