De Klimaatprijs

De Vlaamse minister van Omgeving wil originele lokale klimaatacties aanmoedigen en meer bekendheid geven. Vanaf 2016 wordt hiervoor jaarlijks 300.000 euro voorzien.  Dit budget wordt verdeeld over de vijf provincies waarbij per provincie 2 klimaatprojecten elk 30.000 euro kunnen winnen. Een belangrijke voorwaarde voor gemeentebesturen om mee te kunnen dingen naar deze prijs, is de ondertekening van het burgemeestersconvenant.

Klimaatprijs 2016

De oproep voor het indienen van de projecten werd gelanceerd tijdens de Vlaamse Klimaattop van 19 april 2016. In de maanden daarna werden 32 projecten ingediend. De vakjury -bestaande uit de afgevaardigden van de verschillende provincies en vijf specialisten (waaronder voorzitter van Bond Beter Leefmilieu Vera Dua en Jan Verheeke van de MINA-raad) selecteerde twee winnaars per provincie. De eerste Klimaatprijs werd uitgereikt op de Vlaamse Klimaat- en energietop van 1 december 2016. Minister Joke Schauvliege zette er de tien winnaars in de bloemetjes. De winnaars ontvingen elk 30.000 euro voor verdere klimaatprojecten.

Klimaatprijs 2016 - groepsfoto winnaars van de Vlaamse Klimaatprijs voor lokale overheden in 2016 op de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december 2016