Energie- en Klimaatdag voor Lokale Besturen door VVSG, 4 mei 2017 in Antwerpen

  • 6 april 2017

 

Energie- en Klimaatdag VVSG 

donderdag 4 mei 2017, Flanders Meeting and Convention Center Antwerp

Een spraakmakende ontmoeting van en voor ieder die op lokaal niveau én daarbuiten te maken heeft met energie, water, mobiliteit, slim ruimtegebruik, circulaire economie, en nog veel meer. Een inspirerend en gevarieerd programma, waar actuele ontwikkelingen worden vertaald naar relevantie voor het lokaal bestuur, met veel concrete voorbeelden van wat in voortrekkersgemeenten al gerealiseerd is.

Voor wie?

De VVSG verwelkomt die dag iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij het beleid inzake energie, water, mobiliteit, slim ruimtegebruik, circulaire economie, en eraan gerelateerde financiën, doelgroepenbeleid enz.: dus burgemeesters en schepenen, raadsleden, leden van managementteams en leidinggevenden en beleidsmedewerkers in stad, gemeente, OCMW, politiezones, culturele instellingen, …
En iedereen die betrokken is bij aspecten van lokaal energie- en klimaatbeleid, ook leden van de milieuraad of gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit of geïnteresseerde burgers uit klimaatteams.

 

Meer info over de Energie- en Klimaatdag