Klimaatverandering in Vlaanderen

MIRA Klimaatrapport 2015

In welke mate is de klimaatverandering nu al zichtbaar in Vlaanderen en België? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Welke gevolgen heeft dit? En hoe kunnen we ons tijdig aanpassen om de effecten van klimaatverandering op te vangen?

Het MIRA "Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatveranderingen" zet het allemaal op een rij.

 

Komt bovenstaande video niet goed door? Bekijk de video rechtstreeks op YouTube.

Jaarlijkse klimaatindicatoren

Op de MIRA-site vind je een reeks klimaatindicatoren (temperatuur, neerslag en verdamping, zeeklimaat, gezondheidseffecten van klimaatverandering, …) die jaarlijks worden bijgewerkt.

Raadpleeg de MIRA klimaatindicatoren

Overstroombare gebieden en de invloed van klimaatverandering

Overstroombare gebieden die de invloed van klimaatverandering (hoog scenario) tonen, kan je ook raadplegen via www.waterinfo.be/geoloket en de bijhorende webmap-service (WMS). Voor een groot deel van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie tonen deze kaarten de omvang en waterdiepte van overstromingen tegen 2100 en dit bij een grote, middelgrote en kleine kans. Meer uitleg vind je via het help-icoon onder de rubriek “Gevaar- en risicokaarten” van de geoloket-pagina.

Richting een online Klimaateffectenatlas met info op gemeenteniveau

Welke gevolgen heeft klimaatverandering specifiek voor jouw gemeente? Om hier antwoord op te geven ontwikkelt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tegen begin 2018 een GIS-gebaseerde webtoepassing die op een erg gebruiksvriendelijke manier heel wat klimaatinformatie (geo)grafisch beschikbaar zal maken. VMM ziet de tool als een ‘one stop shop’ voor klimaatinformatie in Vlaanderen die zowel de klimaattoestand (historisch, actueel en scenario’s tot 2100), de klimaateffecten (overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte) als de klimaatimpact (mogelijke slachtoffers, economische schade) in beeld brengt en kwantificeert via kruising van datalagen. Je zal de webtool en de erin opgenomen indicatoren ook specifiek per gemeente kunnen bekijken.

Meer info: wetenschappelijke onderzoeksrapporten bij het MIRA Klimaatrapport 2015

Bij het MIRA "Klimaatrapport 2015, over waargenomen en toekomstige klimaatverandering" horen ook 5 wetenschappelijke onderzoeksrapporten:

Contacteer ons