Netwerk- en Inspiratiemoment. Het klimaat verandert. Hoe hou jij de voeten droog? 19 juni 2017, Zaventem

  • 6 juni 2017

 

NETWERK- EN INSPIRATIEMOMENT

Het klimaat verandert. Hoe hou jij de voeten droog?

MAANDAG 19 JUNI 2017 | CC DE FACTORIJ, ZAVENTEM

De klimaatverandering is een feit. Zelfs als we erin slagen om de emissies van broeikasgassen fors te verminderen, zullen we ons toch ook nog moeten aanpassen. Klimaatadaptatie is deze keer het thema van ons jaarlijks netwerk- en inspiratiemoment.

Je leert over de impact van de klimaatverandering op onze provincie, krijgt tips om je eigen adaptatieproject op te zetten en wordt geïnspireerd door adaptatieverhalen van binnen en buiten Vlaams-Brabant. Als kers op de kaart bieden we jou ’s avonds een begeleid netwerketentje én de bejubelde theatervoorstelling HOOP aan.

Organisatie: Provincie Vlaams-Brabant, dienst Leefmilieu

Voor wie?

  • Burgemeesters en bevoegde schepenen

  • Bevoegde ambtenaren: duurzaamheid, milieu, groen en ruimtelijke ordening

  • Klimaatpioniers (Klimaattop Vlaams-Brabant, Burgerschool)

  • Klimaatorganisaties, burgerinitiatieven, middenveldorganisaties ...

Meer info vind je hier