Nieuws

  • 9 januari 2018

Publicatie strategienota ontsluiting energiedata lokale besturen

Het Vlaams Energieagentschap heeft een strategienota uitgewerkt met betrekking tot de ontsluiting van energiedata naar lokale besturen toe. Het resultaat kan u lezen in bijgevoegd document.
Adaptatie Overstroming
  • 13 oktober 2017

Event Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen, 14 december 2017

SAVE THE DATE: happening van Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen „Learning  by doing” voor een klimaatbestendig Vlaanderen
  • 3 juli 2017

CO2-inventarissen 2015 staan online

De gemeentelijke CO2-inventarissen 2015 in het kader van het Burgemeestersconvenant werden eind juni 2017 door het Departement Omgeving online geplaatst op www.burgemeestersconvenant.be.
presentatie Vito
  • 6 december 2017

Presentatie opmaak inventaris 2016 Burgemeestersconvenant

In bijlage kan U een PowerPoint presentatie vinden betreffende de opmaak van de energie-inventaris 2016 ikv.
UItnodiging conferentie Vlaams-Brabant
  • 20 september 2017

Conferentie 'Unlocking financing for local climate action', 11/10/2017 in Leuven

Looking to fund an energy or climate action? Join us on 11 October in Leuven and discuss with the experts
Nationaal Adaptatieplan
  • 31 oktober 2017

Conferentie Adaptatie aan klimaatverandering in België

Conferentie : Adaptatie aan de klimaatverandering : stand van zaken in België
  • 1 september 2017

Financing Climate Action Vleva 19/09/2017 Brussel

Financing climate action at local regional level: funding opportunities for the adaptation challenge