Overal stroomversnellers: projectoproep lokale energieprojecten

  • 28 juni 2018

Het Vlaams Energieagentschap, in opdracht van Vlaams minister van Energie Bart  Tommelein en de Vlaamse Regering, lanceert dit jaar 2 burgeruitdagingen. 

In de eerste uitdaging ‘’Overal zonnepanelen’’, die liep van 29 januari tot 18 maart, konden burgers niet-residentiële daken nomineren die volgens hen PV-panelen verdienen. Vlaanderen telt een grote hoeveelheid niet-residentiële daken die nog onderbenut zijn. Deze campagne wil zowel burgers als dakeigenaars bewustmaken van dit potentieel. 

De tweede uitdaging ‘’Overal stroomversnellers’’ loopt van mei tot begin oktober, en spoort burgers aan zich te engageren voor een lokaal energieproject. Steden/gemeenten worden opgeroepen om tot 15 juli lokale energieprojecten naar voren te schuiven in hun gemeente. Enkel investeringsprojecten op het eigen grondgebied kunnen door een stad/gemeente worden genomineerd. De investeringsprojecten moeten bovendien betrekking hebben op één of meerdere van volgende thema’s:   

  • energie-efficiëntie (bijvoorbeeld isolatie, verwarming, verlichting, …); 
  • elektrische mobiliteit (behalve elektrische fietsen); 
  • groene warmte & WKK (bijvoorbeeld zonneboiler, warmtepomp, warmtenet…); 
  • groene stroom (kan enkel in combinatie met één van de vorige thema’s)

Burgers mogen vervolgens in een online stemronde van 28 augustus tot en met 7 oktober hun voorkeur bekend maken. Zodra 1% van de volwassen inwoners van de stad/gemeente heeft gestemd, ontvangt de stad of gemeente tot 1 euro per inwoner als startkapitaal om een of meerdere van de genomineerde projecten mogelijk te maken.


Steden en gemeenten kunnen na aanmelding op de website van het Vlaams Energieagentschap de nodige registratierechten verkrijgen om projecten in te dienen op https://projecten.stroomversneller.be/
Projecten kunnen ingediend worden tot 15 juli.