Presentatie opmaak inventaris 2016 Burgemeestersconvenant

  • 6 december 2017

In bijlage kan U een PowerPoint presentatie vinden betreffende de opmaak van de energie-inventaris 2016 ikv. Burgemeestersconvenant.pdf bestandactualisatie tool CO2 nulmeting 2016 (511 kB)