Europees project rond innovatieve financieringsinstrumenten (PROSPECT): wie doet mee?

  • 22 maart 2018

Wat is PROSPECT?

PROSPECT moedigt de uitwisseling aan van kennis over en ervaring met innovatieve financieringsinstrumenten tussen Europese steden, gemeenten en regio’s. Zo helpt het project lokale overheden bij het uitvoeren van hun actieplannen voor duurzame energie en klimaat onder het Burgemeestersconvenant.

PROSPECT is een project onder Horizon 2020.

Hoe gaat PROSPECT te werk?

Lokale overheden leren van elkaar over innovatieve financiering van hun energie- en klimaatplannen in een leer/“mentor”-programma binnen 1 van de 5 leermodules:

  • Publieke gebouwen

  • Private gebouwen

  • Transport (zowel openbaar vervoer als privévervoer)

  • Openbare verlichting

  • Sectoroverschrijdend (waaronder ook hernieuwbare energie, adaptatie…)

Ze worden daarbij begeleid door een medewerker van PROSPECT.

Het gratis leerprogramma is een mix van onlinecursussen en persoonlijke ontmoetingen (peer mentoring of studiebezoeken) en wordt in het Engels gegeven. De reiskosten van 1 persoon per organisatie worden terugbetaald.

Hoe kan je deelnemen?

Je kan je inschrijven als mentor of als leerling voor 1 van de 5 leermodules. Je kan ook kiezen of je wil deelnemen aan een studiebezoek of aan het peer mentoring programma.

PROSPECT organiseert 3 cycli. De eerste begint in mei 2018 en de inschrijvingen voor deze cyclus zijn afgesloten. Cycli 2 en 3 starten in september 2018 en mei 2019. De opening van de inschrijvingen voor deze cycli wordt verwacht in respectievelijk mei-juni 2018 en november-december 2018 (precieze data nog te bevestigen).

Meer informatie?

Bekijk de introductievideo:
 

Lees meer op de website van PROSPECT