Publicatie strategienota ontsluiting energiedata lokale besturen

  • 9 januari 2018

Het Vlaams Energieagentschap heeft een strategienota uitgewerkt met betrekking tot de ontsluiting van energiedata naar lokale besturen toe. Het resultaat kan u lezen in bijgevoegd document. Enerzijds, bevat het een overzicht met de initiatieven omtrent data op de verschillende beleidsniveaus, dit kan nuttig zijn voor iedereen die met data bezig is maar hier soms het overzicht in verliest. Anderzijds bevat het de actiepunten die het VEA in de toekomst wil uitvoeren om de lokale besturen beter te ondersteunen. Een opsomming van de besliste punten:

  1. Data aanleveren op niveau van statistische sectoren;
  2. Toegankelijkheid en visualisatie van de data op een laagdrempelige manier via het platform van provincies in cijfers;
  3. HEB-barometer op gemeentelijk niveau met een maandelijkse update;
  4. Centralisatie van de communicatie via de website burgemeesterconvenant.be;
  5. Datanoden aankaarten bij derden.

Voor meer informatie verwijzen we u door naar de volledige nota.

Bij eventuele vragen kan u een mail sturen naar tim.huybrighs@vea.be.

De volledige nota kan U hier vinden: docx bestandnota open data voor lokale overheden (304 kB)