De maatregelentool emissiereductie is een Exceltool waarmee een stad of gemeente op een eenvoudige manier voor een reeks van lokale maatregelen de CO2-uitstoot op hun grondgebied kan doorrekenen.

Links naar ondersteunend materiaal voor lokaal beleid rond de thema's hernieuwbare energie, mobiliteit en ruimtelijke ordening