Aanpassing inventarissen Burgemeestersconvenant 13-08-2019

  • 13 augustus 2019

Na de publicatie van de inventarissen begin juli 2019 werd ons een fout gemeld in de formule om de emissiefactor voor elektriciteit te berekenen in het rekenblad EF ele_warmte. Door aanpassing van de SEAP rapporteringstemplate wordt er nu geen totale ele productie meer gerapporteerd maar wordt deze opgesplitst tussen hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar. In de formule werd echter enkel de hernieuwbare ele productie meegenomen ipv. de som hernieuwbaar en niet hernieuwbaar. Deze fout was eenvoudig te corrigeren, maar dit betekende dan wel een herziening van alle inventarisjaren. Op 13 augustus 2019 hebben we deze correctie dan doorgevoerd.  

De inventarissen voor 2011 tot en met 2017 werden dus herzien omwille van:

  • aanpassing formule emissiefactor elektriciteit in rekenblad EF ele_warmte (inventaris 2011 tot en met 2017)
  • wijziging productiecijfers WKK in rekenblad lokale energieproductie (enkel inventaris 2016 en 2017)

De eerste wijziging zal een impact hebben op de cijfers van de gemeenten met lokale, fossiele (niet-hernieuwbare) elektriciteitsproductie. De tweede wijziging zal  een impact hebben op de cijfers van de gemeenten waar WKK in dienst werd genomen in de loop van 2015 of 2016.