Verdieping
Klimaatadaptatie? Welk instrument heb ik nodig?

Wilt u aan de slag samen met de stakeholders?

Beslissingsboom
Achtergrondinformatie

Interactieve vragenlijst (3 à 5 vragen) gebaseerd op beslissingsboom uit voorstudie “Vlaamse steden en gemeenten adapteren" (2015). Sommige instrumenten hebben nog een vertaalslag nodig alvorens geschikt te zijn voor Vlaanderen.