Hernieuwbare EnergieAtlas

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen om de marktintroductie van hernieuwbare energie (HE) te versnellen en van onder uit bijdragen tot de realisatie van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Om gemeenten te ondersteunen liet het Departement LNE een  hernieuwbare energie-atlas ontwikkelen. Deze atlas geeft een inschatting van het hernieuwbare energiepotentieel tot op het grondgebied van een gemeente.  Dankzij deze atlas kunnen steden en gemeenten hun lokale doelstellingen beter definiëren. Deze atlas kan ook meehelpen om het Covenant of Mayors (het Burgemeestersconvenant) uit te voeren. In deze studie worden gedetailleerde kaarten opgesteld van de huidige (jaar 2015) hernieuwbare energieproductie, maar ook van het bijkomend potentieel. De belangrijkste kaarten uit de studie en de totalen per gemeente worden eveneens verdeeld via Geopunt in het thema ‘Energie’ (www.geopunt.be).

Meer ondersteuning voor lokale hernieuwbare energie

Stroomvoorspeller

Hoeveel groene stroom verwachten we van de zonnepanelen (en windmolens) in elke gemeente? Voor hoeveel gezinnen volstaat dat en hoeveel CO2-uitstoot vermijden we hiermee? Is dat meer dan vorig jaar? Wordt vandaag of morgen een topdag?
De Stroomvoorspeller weet het antwoord op al die vragen: www.stroomvoorspeller.be

Deze tool helpt provincies en gemeenten om het draagvlak voor groene energie verder uit te bouwen. Belangrijk is dat iedereen er plaats voor maakt in al zijn (digitale) communicatiekanalen!

Ga naar de stroomvoorspeller

Windgids

De Windgids is een praktisch instrument voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten die samen werk wil maken van een lokaal draagvlak voor nieuwe en lopende projecten.

De gids is heel praktisch opgesteld en geeft inzicht in

  • veelvoorkomende bekommernissen,
  • de vergunningsprocedure
  • (samen-)werkwijzen van windenergieproducenten met lokale betrokkenen, aangevuld met
  • werkinstrumenten om de buurt te betrekken en te informeren.

Bekijk de Windgids

Weerbericht Groene Energie

Zon en wind zijn waardevolle energiebronnen die veel kunnen betekenen voor ons energiesysteem van de toekomst. Benieuwd wat zon en wind opbrengen in jouw regio? Elke dag geeft VEA een nieuwe indicatie van hoeveel de zon en wind GISTEREN voor ons opbrachten.

Bekijk het Weerbericht Groene Energie

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt zijn de daken in jouw gemeente voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Bekijk de score van de daken van jullie gemeentegebouwen, en kom te weten wat zonnepanelen op jullie dak kunnen opbrengen. Je kan de zonnekaart ook gebruiken voor communicatie naar de gezinnen en bedrijven in jouw gemeente.

Ga naar de zonnekaart

Info over groene energie en WKK voor burgers

Wil je je burgers mee op de kar van de hernieuwbare energie krijgen? Op de site van VEA vind je heel wat interessante info waar je van kan vertrekken voor je communicatie.

Groene energie en WKK op de site van VEA