Klimaatadaptatie

Het adaptatie-instrumentarium bevat informatie over klimaatprognoses, klimaateffecten en kwetsbaarheden en biedt ondersteuning bij het zoeken naar gepaste adaptatiemaatregelen.