Links naar ondersteunend materiaal

Hernieuwbare energie

Stroomvoorspeller

Hoeveel groene stroom verwachten we van de zonnepanelen (en windmolens) in elke gemeente? Voor hoeveel gezinnen volstaat dat en hoeveel CO2-uitstoot vermijden we hiermee? Is dat meer dan vorig jaar? Wordt vandaag of morgen een topdag?
De Stroomvoorspeller weet het antwoord op al die vragen: www.stroomvoorspeller.be

Deze tool helpt provincies en gemeenten om het draagvlak voor groene energie verder uit te bouwen. Belangrijk is dat iedereen er plaats voor maakt in al zijn (digitale) communicatiekanalen!

Ga naar de stroomvoorspeller

Windgids

De Windgids is een praktisch instrument voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten die samen werk wil maken van een lokaal draagvlak voor nieuwe en lopende projecten.

De gids is heel praktisch opgesteld en geeft inzicht in

  • veelvoorkomende bekommernissen,
  • de vergunningsprocedure
  • (samen-)werkwijzen van windenergieproducenten met lokale betrokkenen, aangevuld met
  • werkinstrumenten om de buurt te betrekken en te informeren.

Bekijk de Windgids

Weerbericht Groene Energie

Zon en wind zijn waardevolle energiebronnen die veel kunnen betekenen voor ons energiesysteem van de toekomst. Benieuwd wat zon en wind opbrengen in jouw regio? Elke dag geeft VEA een nieuwe indicatie van hoeveel de zon en wind GISTEREN voor ons opbrachten.

Bekijk het Weerbericht Groene Energie

Zonnekaart Vlaanderen

Hoe geschikt zijn de daken in jouw gemeente voor zonnepanelen of een zonneboiler?

Bekijk de score van de daken van jullie gemeentegebouwen, en kom te weten wat zonnepanelen op jullie dak kunnen opbrengen. Je kan de zonnekaart ook gebruiken voor communicatie naar de gezinnen en bedrijven in jouw gemeente.

Ga naar de zonnekaart

Info over groene energie en WKK voor burgers

Wil je je burgers mee op de kar van de hernieuwbare energie krijgen? Op de site van VEA vind je heel wat interessante info waar je van kan vertrekken voor je communicatie.

Groene energie en WKK op de site van VEA

Mobiliteit

Milieu en mobiliteit op lokaal niveau

Op www.mimolo.be vind je informatie en tools voor de integratie van milieu in het mobiliteitsbeleid van je gemeente.

Milieuvriendelijke voertuigen

Meer milieuvriendelijke voertuigen (en minder fijn stof) in jouw gemeente? Op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be vind je alle info i.v.m. de voertuigen, oplaadpunten, de zero-emissiepremie, het Vlaams beleid, ...

Ruimtelijke ordening

Klimaatadaptatie en ruimtelijke inrichting

Hoe kan je jouw stad of gemeente klimaatbestendig inrichten? Op www.klimaatenruimte.be vind je ruimtelijke strategieën en concrete klimaatbestendige ruimtelijke inrichtingsprincipes waarmee je zelf aan de slag kan om een antwoord te bieden op drie effecten van klimaatverandering. Wat betekent dit concreet? Op de site staan ook een reeks concrete maatregelen en structurele bouwstenen die zicht geven op de mogelijkheden. Maatregelen en bouwstenen zijn allebei geïllustreerd met inspirerende praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

De website is gebaseerd op de studie ‘Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van gebieden’ (2015).

Studies