Maatregelentool emissiereductie

Waarvoor dient de maatregelentool?

De maatregelentool ondersteunt gemeenten en steden in Vlaanderen bij de opmaak van het duurzame energie- en klimaatactieplannen zoals gevraagd binnen het Europese Burgemeestersconvenant. In deze plannen moeten gemeenten en steden ondermeer aangeven wat hun ambitieniveau is naar maximale CO2-uitstoot in 2030 en hoe ze hun CO2-uitstoot tegen 2030 gaan reduceren zodat ze deze doelstelling kunnen realiseren.

De maatregelentool helpt steden en gemeenten bij het vastleggen van hun ambitieniveau voor 2030 en het definiëren van prioritaire acties om tot deze ambitie te realiseren: ga ik mij als stad of gemeente vooral focussen op maatregelen die het energieverbruik in mijn stad of gemeente beperken of op vergroening van de energiemix of beiden?

De maatregelentool is een Exceltool waarmee een stad of gemeente voor een selectie van lokale maatregelen de impact op de CO2-uitstoot op hun grondgebied kan doorrekenen. In slechts slechts twee stappen krijgt een stad of gemeente concrete resultaten uit de tool:

  1. Definitie ambitieniveau: hoeveel CO2-uitstoot mag er nog maximaal zijn op het grondgebied van een gemeente of stad in 2030?

  2. Definitie scenario’s: met welke pakketten van maatregelen wil een stad of gemeente deze ambitie realiseren?

pdf bestandMaatregelentool in vogelvlucht (997 kB)

Hoe open je de maatregelentool?

Bij het eerste gebruik van de tool:

De volgende keren open je onmiddellijk de Exceltool.

Update 30/06/2021:

De nieuwe versie van de inventarissen is ook in de Access databank van de maatregelentool verwerkt. Bijgevolg is ook de Access databank van de maatregelen tool aangepast. Bij het gebruik van de maatregelen tool moet men dus ook de Access databank downloaden en koppelen om met de laatste versie van de maatregelentool te werken.

Hoe werkt de maatregelentool?

Extra toelichting bij de inhoud en het gebruik van de tool vind je in de handleiding die geïntegreerd is in de tool zelf.

Presentaties infosessie maatregelentool emissiereductie op 21 oktober 2019