Nieuws

  • 30 oktober 2018

Deel je ervaring over energietransitie in wijken

LABO RUIMTE wil een traject Pilootprojecten Energiewijken opstarten en roept lokale beleidsmakers, de bouw- en energiesector en burgercoöperaties op om ervaringen te delen en samen na te denken over hoe de Vlaamse overheid de energietransitie in wijken kan bevorderen en versnellen.
  • 28 juni 2018

Overal stroomversnellers: projectoproep lokale energieprojecten

Het Vlaams Energieagentschap, in opdracht van Vlaams minister van Energie Bart  Tommelein en de Vlaamse Regering, lanceert dit jaar 2 burgeruitdagingen. 
presentatie Vito
  • 6 december 2017

Presentatie opmaak inventaris 2016 Burgemeestersconvenant

In bijlage kan U een PowerPoint presentatie vinden betreffende de opmaak van de energie-inventaris 2016 ikv.
  • 17 september 2018

Update inventarissen 2016 voor cijfers windproductie

Er werd een nieuwe versie van de gemeentelijke rapporten voor 2016 op de website geplaatst. De reden voor deze nieuwe versie is een herziening van de productiecijfers voor wind.
  • 22 maart 2018

Europees project rond innovatieve financieringsinstrumenten (PROSPECT): wie doet mee?

De financiering van je actieplan voor duurzame energie en klimaat onder het Burgemeestersconvenant rond krijgen is vaak niet eenvoudig. Dit Horizon 2020-project moedigt de uitwisseling aan van kennis over en ervaring met innovatieve financieringsinstrumenten tussen Europese steden, gemeenten en regio’s. Je kan je inschrijven voor dit gratis leertraject als mentor of leerling.
Nationaal Adaptatieplan
  • 31 oktober 2017

Conferentie Adaptatie aan klimaatverandering in België

Conferentie : Adaptatie aan de klimaatverandering : stand van zaken in België
  • 28 augustus 2018

Lancering Klimaatportaal Vlaanderen, 13 september 2018, Mechelen

Lancering Klimaatportaal Vlaanderen, 13 september 2018, LAMOT Mechelen
  • 9 januari 2018

Publicatie strategienota ontsluiting energiedata lokale besturen

Het Vlaams Energieagentschap heeft een strategienota uitgewerkt met betrekking tot de ontsluiting van energiedata naar lokale besturen toe. Het resultaat kan u lezen in bijgevoegd document.
Adaptatie Overstroming
  • 13 oktober 2017

Event Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen, 14 december 2017

SAVE THE DATE: happening van Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen „Learning  by doing” voor een klimaatbestendig Vlaanderen