Nieuws

  • 28 augustus 2018

Lancering Klimaatportaal Vlaanderen, 13 september 2018, Mechelen

Lancering Klimaatportaal Vlaanderen, 13 september 2018, LAMOT Mechelen
  • 9 januari 2018

Publicatie strategienota ontsluiting energiedata lokale besturen

Het Vlaams Energieagentschap heeft een strategienota uitgewerkt met betrekking tot de ontsluiting van energiedata naar lokale besturen toe. Het resultaat kan u lezen in bijgevoegd document.
Adaptatie Overstroming
  • 13 oktober 2017

Event Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen, 14 december 2017

SAVE THE DATE: happening van Denktank KlimaatAdaptatie Vlaanderen „Learning  by doing” voor een klimaatbestendig Vlaanderen
  • 28 juni 2018

Overal stroomversnellers: projectoproep lokale energieprojecten

Het Vlaams Energieagentschap, in opdracht van Vlaams minister van Energie Bart  Tommelein en de Vlaamse Regering, lanceert dit jaar 2 burgeruitdagingen. 
presentatie Vito
  • 6 december 2017

Presentatie opmaak inventaris 2016 Burgemeestersconvenant

In bijlage kan U een PowerPoint presentatie vinden betreffende de opmaak van de energie-inventaris 2016 ikv.
UItnodiging conferentie Vlaams-Brabant
  • 20 september 2017

Conferentie 'Unlocking financing for local climate action', 11/10/2017 in Leuven

Looking to fund an energy or climate action? Join us on 11 October in Leuven and discuss with the experts
  • 22 maart 2018

Europees project rond innovatieve financieringsinstrumenten (PROSPECT): wie doet mee?

De financiering van je actieplan voor duurzame energie en klimaat onder het Burgemeestersconvenant rond krijgen is vaak niet eenvoudig. Dit Horizon 2020-project moedigt de uitwisseling aan van kennis over en ervaring met innovatieve financieringsinstrumenten tussen Europese steden, gemeenten en regio’s. Je kan je inschrijven voor dit gratis leertraject als mentor of leerling.
Nationaal Adaptatieplan
  • 31 oktober 2017

Conferentie Adaptatie aan klimaatverandering in België

Conferentie : Adaptatie aan de klimaatverandering : stand van zaken in België
  • 1 september 2017

Financing Climate Action Vleva 19/09/2017 Brussel

Financing climate action at local regional level: funding opportunities for the adaptation challenge