Open datasets Burgemeestersconvenant gepubliceerd

  • 17 januari 2019

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) stelde in opdracht van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving open datasets op met inschattingen van de CO2-uitstoot/het energieverbruik voor alle Vlaamse gemeenten vanaf 2011 t.e.m. 2016. De data is opgenomen per jaar, per gemeente, per sector en per energiedrager.

Met deze dataset wil de Vlaamse Overheid gemeenten en steden in Vlaanderen ondersteunen bij de opmaak van een inventaris van het jaarlijkse energieverbruik en de gerelateerde CO2-uitstoot, overeenkomstig de rapporteringsverplichtingen in het kader van het Europese Burgemeestersconvenant. Het open format is gemakkelijk bruikbaar voor provincies in cijfers en derde partijen.

Bekijk de datasets