Update inventarissen 2016 voor cijfers windproductie

  • 17 september 2018

Er werd een nieuwe versie van de gemeentelijke rapporten voor 2016 op de website geplaatst. De reden voor deze nieuwe versie is een herziening van de productiecijfers voor wind. Door een fout werd het productiecijfer voor wind in de 2016 inventaris nog niet geactualiseerd (en komt bijgevolg overeen met de productie in de inventaris 2015). Dit werd met deze update gecorrigeerd. Het is aangeraden om de nieuwe update te checken en te kijken of dit voor uw gemeente een impact heeft.