Update inventarissen 2019

  • 30 juni 2021

Bij de opmaak van de inventarissen 2019 is er een foutje geslopen in de inventarissen, waardoor in de categorie “overige” bij lokale energieproductie niet alle installaties werden meegenomen. De energieproductie-installaties staan in de inventaristool in het “sector” rekenblad “lokale energieproductie”. “Overige” is de categorie in de SECAP template waaraan deze installaties toegewezen worden. Dit heeft een impact op de productie van elektriciteit in de categorie “overige” en bijgevolg ook op de CO2-emissiefactor voor elektriciteit.

Daarom werd besloten om alle bestanden opnieuw aan te maken en op te laden op de website (dus zowel inventarissen als open datasets).  Indien U tussen 21/06/2021 en 30/06/2021 reeds met de inventaris 2019 aan de slag ging, is het aangewezen de inventaris opnieuw te downloaden om met de meest recente cijfers aan de slag te gaan.

Deze nieuwe versie van de inventarissen is ook in de Access databank van de maatregelentool verwerkt. Bijgevolg is ook de Access databank van de maatregelen tool aangepast. Bij het gebruik van de maatregelen tool moet men dus ook de Access databank opnieuw  downloaden en koppelen om met de laatste versie van de maatregelentool te werken.