Update inventarissen Burgemeestersconvenant

  • 10 januari 2019

Update inventarissen Burgemeestersconvenant

Vanaf 2019 worden de brondata van aardgas en elektriciteit ikv. het Burgemeestersconvenant aangeleverd door Fluvius. Fluvius is het nieuwe netbedrijf dat op 1 juli 2018 ontstaan is uit de fusie van Eandis en Infrax. Deze groep is het grootste intergemeentelijk bedrijf van Vlaanderen en levert nutsvoorzieningen aan overheden, gezinnen en bedrijven in alle 308 Vlaamse gemeenten. Als gevolg deze fusie werd het voormalige Eandis team verantwoordelijk voor de aanlevering van de brondata voor alle gemeenten, dus zowel de voormalige Eandis als Infrax gemeenten. In het kader van de overheveling van deze activiteiten naar het Eandis team, werd de methodologie die Infrax en Eandis in het verleden hanteerde geëvalueerd en aangepast zodat alle gemeenten de brondata op een uniforme manier krijgen aangeleverd.

We werkten bovendien een methodologie uit om de indicatie van betrouwbaarheid en de randvoorwaarden voor gebruik van gegevens op te nemen in de inventaris tool zelf. Dit gebeurde door invoeging van een nieuw tabblad “Betrouwbaarheid” en commentaarvelden (in cel A1) in de sector rekenbladen. Voor een indicatie van de betrouwbaarheid maken we een onderscheid tussen drie niveaus. Elk van deze niveaus geven aan in welke mate de gegevens kunnen gebruikt worden voor monitoring van lokale trends en impact van lokale beleidsmaatregelen. De handleiding werd eveneens aangepast overeenkomstig de wijzigingen in de inventaris tool en de knelpunten die aangegeven werden door gebruikers.

Gegeven voorgaande wijzigingen vinden we het nodig om een update te doen van alle inventarissen vanaf 2011 tot 2016.